دسته بندی ها مشاهده همه

 • ده رگهیل په رداخت
  به رگر وه دڵنیا
 • پشتگیریی تایبه ت له درگانێک جودا
 • له باره ی ﻜڕیاران
  ههر روژ حهفته
 • ناردنی له گه ل خیرایی
  ههمو ئیران
 • ته زمین خاس ترین وه
  هه رزان ترین نرخ
 • داشتین ئه ﭘﻠﻳﻜێیشێن
  تایبه ت ﻤﯚبایل

جدیدترین محصولات

برترین محصولات

مشاهده همه محصولات
ئیتر پرسیاری دیریتان؟له گه ئیمه قسه بکه ن!
قسه ن سه ره تای بکه ین!
سلام ﺒﯚ چه ت در whats appکه سانێک کهوا ده خواسن له گه ل ئه وه قسه بکه ین  بهڵ بژین
ئیمه فره وه ختانێک در چه ن خوله ک وهڵام  ده بین